• Utama
  • Perhutanan
  • Operasi Hutan
  • Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Ogos) adalah berjumlah 158,536.45 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

11,624.09

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

46,365.18

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

100,547.18

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

-

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Ogos) adalah seperti maklumat di bawah:

 

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Hasil

1.

Rotan

RM5,611.20

2.

Petai

RM60.00

3.

Buluh

RM6,227.52

4.

Batuan

RM3,091,598.07

5.

Tanah Merah

RM3,058.26

 Terakhir dikemaskini: 02 Oktober 2023

Hubungi Kami