• Utama
  • Perhutanan
  • Operasi Hutan
  • Hasil Hutan

Hasil Hutan

Jabatan Perhutanan Negeri Perak, sehingga bulan September 2022 telah mengutip hasil sebanyak RM 66.2 Juta. Oleh itu sumber hutan di negeri ini mempunyai peranan serta fungsi yang sangat penting dalam menjana pembangunan sosio-ekonomi Negeri Perak Darul Ridzuan.

PENGELUARAN HASIL HUTAN

Pengeluaran Kayu

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2022 (sehingga Ogos)  adalah berjumlah 303,864.23 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

171,72.18

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

95,920.59

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

190,771.46

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

0.00

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2022 (sehingga Ogos)  adalah seperti maklumat di bawah:

 

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran /Hasil

1.

Rotan

RM2,724.06

2.

Buluh

RM2,275.30

3.

Batuan

968,652.15 m3 /

RM4,244,656.64

 Terakhir dikemaskini: 20 Oktober 2022

Hubungi Kami