• Utama
  • Korporat
  • Ketua Pegawai Maklumat (ICO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


Nama :  Haji Othman Bin Deris
Jawatan : Timbalan Pengarah (Pembangunan)
E-mel : othman[at]forestry[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 05-5288 100
No. Faks : 05-5288 101

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
  1. Membantu Jabatan Perhutanan Negeri Perak dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Jabatan Perhutanan Negeri Perak.


Terakhir dikemaskini: 27 Jun 2024

Hubungi Kami