Permohonan & Pendaftaran Tukul Besi Di Jabatan Perhutanan Negeri Perak

  SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PEMBALAKAN (TUKUL BESI) JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

 

Adalah dimaklumkan bahawa kepada pemohon yang ingin memohon / mendaftar Tukul Besi Baru perlu mengisi Borang Permohonan Tukul Besi yang diedarkan secara percuma dengan memuat turun pautan di bawah atau mengambil borang di Seksyen Perindustrian & Pengusahasilan. Pemohon juga perlu mematuhi syarat-syarat tambahan bagi Permohonan Tukul Besi Baru dan menyediakan dokumen-dokumen berkaitan mengikut

senarai semak seperti dibawah :

1) Syarat-syarat Tambahan Permohonan Tukul Besi Baru

 • Alamat di dalam Negeri Perak Darul Ridzuan;
 • Syarikat mestilah Syarikat Sendirian Berhad atau setaraf;
 • Modal hendaklah sekurang-kurangnya RM100,000.00;
 • Penyata akaun mestilah mempunyai RM5,000.00 ke atas;
 • Syarikat mestilah mempunyai kaitan dalam bidang perhutanan / pembalakan; dan
 • Syarikat juga mesti mempunyai pekerja dan peralatan jentera (perlu dinyatakan jentera yang ada samada milik sendiri / sewaan).


2) Senarai Semak Permohonan Sebagai Kontraktor Pembalakan (Pendaftaran Tukul Besi)

 • Borang Permohonan; (muat turun borang permohonan disini)
 • Gambar Pemohon;
 • Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 • Senarai Anggota Lembaga Koperasi / Pertubuhan / Yayasan yang disahkan / Maklumat Syarikat (SSM Terkini)
  • Maklumat Modal;
  • Maklumat Pengarah & Pegawai;
  • Maklumat Pemegang Syer; dan
  • Ringkasan Penyata Kewangan.
  • Jenis Perniagaan berkaitan dengan bidang Perhutanan/ Pembalakan atau lain-lain yang bersesuaian.
 • Penyata akaun terkini (dua (2) bulan terkini) tidak kurang dari RM5,000.00 atau surat perakuan bank;
 • Pemilikan jentera atau peralatan
  • dimiliki sendiri (perlu disertakan salinan geran); atau
  • disewa (perlu disertakan surat akaun penyewaan dari pemilik asal).
 • Alamat syarikat / koperasi / pertubuhan / yayasan di Negeri Perak;
 • Salinan Memorandum "Articles of Association" / Buku Undang-undang Kecil (jika berkaitan);
 • Salinan Perakuan Pendaftaran;
 • Salinan Maklumat Perniagaan;
 • Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); dan
 • Semua salinan dokumen hendaklah disahkan.


3) Senarai Semak Bagi Sijil Tukul Besi Yang Hilang

 • Laporan Polis;
 • Surat akuan sumpah semua Ahli Lembaga Pengarah bagi yang berkenaan (disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah)
 • Profil status syarikat terkini;
  • Maklumat syarikat;
  • Maklumat Pengarah & Pegawai;
  • Maklumat Pemegang Syer; dan
  • Ringkasan Penyata Kewangan (bagi Syarikat Sendirian Berhad (SSM).
 • Senarai Ahli Lembaga Pengarah bagi Koperasi / Yayasan / Pertubuhan;
 • Buku Akta Syarikat (MAA);
 • Undang-undang Kecil Koperasi / Buku Perlembagaan Pertubuhan;
 • Bayaran proses Sijil Baru RM100.00 atau kadar yang berkuatkuasa;
 • Bayaran pembaharuan RM500.00 atau kadar yang berkuatkuasa berserta tunggakan (jika ada) perlu dijelaskan dalam bentuk bank draf atas nama "BENDAHARI NEGERI PERAK" atau bayaran secara debit; dan
 • Cop syarikat dan cop tukul besi (rubber stamp).

 

Terakhir dikemaskini:   8 Mac 2024Terakhir dikemaskini: 25 April 2024

Hubungi Kami