• Utama
  • Perhutanan
  • Sumber Hutan
  • Hutan Simpanan Hutan Dara

Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) Negei Perak

Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) telah diwujudkan pada tahun 1950an. Penubuhan ini bertujuan untuk memastikan beberapa hutan dara Negara terpelihara dan sentiasa kekal bagi menggambarkan ciri-ciri dan jenis-jenis hutan Semenanjung Malaysia yang dikenali dengan keunikan disamping untuk tujuan pengajaran, penyelidikan dan pengembangan.

Bagi menjamin pencapaian objektif-objektif penubuhannya, kawasan-kawasan VJR yang sedia ada perlu dikekalkan dan dipelihara melalui pelaksanaan sistem pengurusan secara optima. Keluasan kawasan VJR di Negeri Perak adalah ± 6,540.18 hektar dengan 19 lokasi.

 

 

 Terakhir dikemaskini: 18 Mei 2024

Hubungi Kami