• Utama
 • Perhutanan
 • Sumber Hutan
 • MC&I SFM
 • Kawasan Yang Mempunyai Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi (HCVA)

Kawasan Yang Mempunyai Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi (HCVA)

                                                           
PENGENALAN

Kawasan Yang Mempunyai Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi (HCVA) adalah kawasan yang mempunyai satu atau lebih sifat-sifat berikut:

 1. a) Kawasan-kawasan hutan yang mengandungi penumpuan nilai-nilai kepelbagaian biodiversiti yang signifikan di peringkat global, serantau atau kebangsaan (contohnya: endemik, spesies terancam, refugia); dan/atau hutan-hutan peringkat landskap yang besar, yang terkandung di dalamnya, atau yang mengandungi unit pengurusan, di mana kebanyakan populasi yang berdaya hidup adalah bukan spesies yang terjadi secara semula jadi yang wujud dalam pola-pola pengagihan dan kelimpahan semula jadi.
 2. b) Kawasan-kawasan hutan yang di dalam atau mempunyai ekosistem yang jarang ditemui, dalam bahaya atau terancam.
 3. c) Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan asas alam semula jadi dalam situasi-situasi kritikal (contohnya perlindungan kawasan tadahan air, kawalan hakisan).
 4. d) Kawasan-kawasan hutan yang mensasarkan untuk memenuhi keperluankeperluan asas masyarakat setempat (contohnya sara hidup, kesihatan) dan/atau kritikal kepada identiti budaya tradisional masyarakat setempat (kawasan-kawasan yang mempunyai kaitan budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang dikenal pasti dengan kerjasama komuniti-komuniti setempat tersebut).

 

PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN

Pemeliharaan dan pemantauan kawasan HCVA yang ketat dan berterusan merupakan komponen penting bagi menentukan kawasan ini dilindungi sepenuhnya daripada sebarang aktiviti pencerobohan atau aktiviti-aktiviti lain yang boleh menjejaskan fungsi kawasan-kawasan ini ditubuhkan. Langkah-langkah yang telah diambil setakat ini ialah dengan menanda kawasan-kawasan ini atas pelan serta sempadan bagi kawasan-kawasan berikut:

 1. Taburan Pokok Balau Putih ( i ) - Shorea lumutensis
 2. Taburan Pokok Balau Putih (ii) - Shorea lumutensis
 3. Taburan Pokok Keruing Paya - Dipterocarpus coriaceus
 4. Taburan Pokok Berus Mata Buaya - Bruguiera hainesii
 5. Taburan Pokok Resak Abdulrahman - Vatica abdulrahmaniana
 6. Taburan Pokok Gerutu Pasir Daun Besar – Parashorea globosa
 7. Taburan Daun Sang - Johannesteijmannia perakensis
 8. Taburan Bunga Pakma (i) – Rhizanthes infanticida
 9. Taburan Bunga Pakma (ii) – Rafflesia cantleyi
 10. Kawasan Sira (Jenut) Tesau
 11. Kawasan Perkuburan Pra-Sejarah
 12. Meranti Lapis - Shorea lamellata
 13. Merawan -Hopea auriculata

Kerja-kerja bancian untuk memperolehi maklumat-maklumat mengenai status dirian dan taburan akan dijalankan secara berkala yang meliputi kerja-kerja Mencuci dan Menanda sempadan dua (2) tahun sekali di kawasan tersebut dan Pemantauan kawasan iaitu kekerapan dua (2) kali setiap tahun iaitu bagi kawasan - kawasan yang sesuai mengikut fungsipenubuhannya.

Sehingga tahun 30 April 2024, Negeri Perak telah menubuhkan sebanyak 13 petak HCVA

BALAU PUTIH
(Shorea lumutensis)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 39, 40 & 41 – H.S. Segari Melintang, Kinta Manjung

2

Keluasan (ha)

50.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Kinta / Manjung

 

1

Kawasan

Kompt. 2 & 5 – H.S. Sungai Pinang, Kinta Manjung

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Kinta / Manjung

 

Daun sang
(Johannesteijsmannia perakensis)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 202 & 203 – H.S. Kledang Saiong, Kuala Kangsar

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Kuala Kangsar

 

Sira jenut

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 142 – H.S Temenggor

2

Keluasan (ha)

0.002 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Hulu Perak

 

Bunga Pakma Tikus
(Rhizanthes infanticida)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 142 – H.S Temenggor

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Hulu Perak

 

Bunga Pakma
(Rafflesia cantleyi)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 28 & 29 - H.S Gerik

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2016

4

Daerah

Hulu Perak

 

Bunga Pakma Tikus
(Rhizanthes infan ticida)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 28 & 29 - H.S Gerik

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2016

4

Daerah

Hulu Perak

   

Tapak Perkuburan Pra-Sejarah

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 11 - H.S Pulau Kelumpang

2

Keluasan (ha)

5.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2007

4

Daerah

Larut & Matang

 

Berus mata buaya
(Bruguiera hainesii)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 18A - H.S Pulau Kecil

2

Keluasan (ha)

5.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2015

4

Daerah

Larut & Matang

 

Keruing paya
(Dipterocarpus coriaceus)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 51 & 52 - H.S Chikus, Perak Selatan

2

Keluasan (ha)

4.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2015

4

Daerah

Perak Selatan

 

Resak Abdulrahman
(Vatica abdulrahmaniana)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 127 - H.S Kledang Saiong, Kinta Manjung

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2016

4

Daerah

Kinta / Manjung

 

Gerutu Pasir Daun Besar
(Parashorea globosa)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 47 - H.S Kledang Saiong, Kinta Manjung

2

Keluasan (ha)

10.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2016

4

Daerah

Kinta / Manjung

 

Meranti Lapis
(Shorea lamellata)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 26A 27B - H.S Bubu, Kuala Kangsar

2

Keluasan (ha)

5.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2018

4

Daerah

Kuala Kangsar

 

Merawan
(Hopea auriculata)

BIL

PERKARA

CATATAN

1

Kawasan

Kompt. 1 - H.S Pangkor Selatan, Kinta / Manjung

2

Keluasan (ha)

5.0 ha

3

Tahun Penubuhan

2016

4

Daerah

Kinta / Manjung

 Terakhir dikemaskini: 19 Mei 2024

Hubungi Kami