• Utama
  • Perhutanan
  • Pembangunan
  • Hutan Lipur & Eko Pelancongan

Hutan Lipur & Eko-Pelancongan

Fungsi

  • Membangun kawasan yang indah dengan menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang mencukupi sebagai tempat berehat, rekreasi serta menikmati keindahan alam semulajadi hutan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
  • Memelihara, melindungi kepelbagaian biologi hutan, air dan tanah secara berkekalan.
  • Menjadikan Hutan Lipur sebagai pusat pembelajaran, latihan dan penyelidikan mengenai perhutanan dan alam semulajadi.
  • Membentuk satu kawasan persekitaran yang tenteram dan damai untuk pengunjung mengurangkan tekanan fizikal dan mental ekoran dari kesibukan tugas harian.
  • Meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan dan kepentingannya terhadap alam sekitar.
  • Meningkatkan taraf ekonomi penduduk sekitar dengan menjadikan Hutan Lipur sebagai destinasi pelancongan.


Last Updated: 14 March 2017

Hubungi Kami