• Utama
  • Aduan dan Umum
  • Pejabat Hutan Daerah

Pejabat Hutan Daerah

Fungsi Pejabat Hutan Daerah (PHD)

PHD bertanggungjawab dalam pentadbiran, pembangunan hutan, kawalan pengusahasilan, kutipan hasil dan penguatkuasaan undang-undang hutan di peringkat pentadbiran Daerah Hutan di Negeri Perak. Terdapat sebanyak lima (5) PHD di Negeri Perak iaitu:-

  1. PHD Hulu Perak
  2. PHD Kuala Kangsar
  3. PHD Kinta Manjung
  4. PHD Larut & Matang
  5. PHD Perak Selatan.


Last Updated: 24 October 2018

Hubungi Kami