• HHA
  • selamat dtg
  • pep
  • komited
  • isoCERTnew
  • MC&I
  • vatica

RINGKASAN PERBANDINGAN PRE-F DAN POST-F

PENILAIAN KESELURUHAN

Penilaian ini dilaksanakan ke atas Kompartmen (Kompt.) yang terdapat di Hutan Simpan Kledang Saiong, Daerah Kuala Kangsar; Hutan Simpan Bubu, Daerah Kinta/Manjung; Hutan Simpan Banding, Daerah Hulu Perak; Hutan Simpan Belukar Semang; dan akhirnya Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar.

Berdasarkan data Pre-F dan Post-F bagi spesies Kaum Damar dan Bukan Damar didapati data bancian Post-F menunjukkan hasil berkurangan dari bancian Pre-F bagi Kompt. 205 Hutan Simpan Kledang Saiong, Kompt. 53 Hutan Simpan Bubu, Kompt. 348 Hutan Simpan Banding, Kompt. 35 hutan Simpan Belukar dan Kompt. 90 Hutan Simpan Piah.

Berikut adalah perbandingan spesies pokok yang terdapat dalam kawasan bancian PRE-F dan POST-F:-

 

Bil.

Hutan Simpan

Spesies

Bil.Spesies

Pre-F(Tahun 2006)

Post-F(Tahun 2017)

Ratio

1.

Kompt. 4 Hutan Simpan Korbu,Kuala Kangsar

Dedali

  6

:1

 

 

Durian

36  4 9:1

 

 

Balik Angin

  6 :1

 

 

Damar Hitam

199 2 99:1
   

Berangan

100

8

25:1

 

 

Bintagor

112

8

14:1

 

 

Geronggang

76 3 25:1
   

Leban

 

1

:1

 

 

Karas

 

1

:1

 

 

Kayu Arang

175

7 25:1

 

 

Kedondong

988 32 30:1
   

Kekatong

44 1 44:1
   

Kelat

1598 62 25:1

 

 

Keledang

865 16 54:1

 

 

Kembang Semangkuk

84

7 12:1

 

 

Keranji

 363  3 121:1

 

 

Kemap

16

4 4:1

 

 

Kelumpang

 

1

:1

 

 

Kubin

 

6 :1
   

Langsat

 

1 :1
   

Ludai

203

12

16:1
   

Macang

32

2 16:1
   

Mahang

 44

 7

 6:1

   

Medang

 2004

 54

 37:1

   

Melunak

 52

 17

 3:1

   

Mersepat

 

 1

 :1

   

Mempening

 450

 14

 32:1

   

Mengkirai

 

 10

 :1

   

Mengkulang

 72

 1

 72:1

   

Mempisang

 263

 4

 65:1

   

Kandis

 

 6

 :1

   

Meranti Melantai

 498

 3

 166:1

   

Meranti Sarang Punai

 343

 5

 6:1

   

Hampas Tebu

 

 2

 :1

   

Meranti Tembaga

 279  2  139:1
   

Minyak Beruk

 398  14  28:1
   

Nyatoh

 371  21  17:1
   

Pauh Kijang

 60  1  60:1
   

Panarahan

 339  13  26:1
   

Kempas

 143  1  143:1
   

Merawan

 203  2  101:1
   

Rambutan

 207  2  103:1
   

Rengas

 211  7  30:1
   

Sepetir

 127  1  127:1

Bil.

Hutan Simpan

Spesies

Bil.Spesies

Pre-F(Tahun 2006)

Post-F(Tahun 2017)

Ratio

1.

Kompt. 4 Hutan Simpan Korbu,Kuala Kangsar (23.0ha)

Tulang Daing

  4

:1

 

 

Penaga

16 2 8:1

 

 

Petai

 60 1 60:1

 

 

Putat

  3 :1
   

Resak

371

3

123:1

 

 

Simpoh

191

7

27:1

 

 

Tempinis

  10 :1
   

Terap

 

1

:1

 

 

Kelampaian

 

1

:1

 

 

Sebasah

 

1 :1

 

 

Perah

2940 65 45:1
   

Keruing Gondol

24 2 12:1
   

Tinjau Belukar

  3 :1

 

 

Merpauh

16 2 8:1

 

 

Ramin

80

3 26:1

 

 

Mamah Pelanduk

  1 :1

 

 

Pulai

32

1 32:1

 

 

Pulasan

 167

5

33:1

 

 

Panarahan Arang

 8

2 4:1

 

 

Mersawa Kuning

 12

 2 6:1

 

 

Merbau

 247

 1  247:1

 

 

Sesenduk

 542

 7  77:1

 

 

Kledang Kledang

 28

 2  14:1

 

Bil.

Hutan Simpan

Spesies

Bil.Spesies

Pre-F(Tahun 2010)

Post-F(Tahun 2016)

Ratio

1.

Kompt.205 Hutan Simpan Kledang Saiong,Kuala Kangsar

Mt.Sarang Punai

511

26

19:1

 

 

Mt.Tembaga

328

17

19:1

 

 

Balau

276

3

92:1

 

 

Bintangor

121

3

40:1

   

Jelutong

6

1

6:1

 

 

Kedondong

1305

112

11:1

 

 

Kembang Semangkuk

299

40

7:1

   

Mempisang

155

110

1:1

 

 

Nyatoh

994

29

34:1

 

 

Keledang

448

44

10:1

 

 

Kayu Arang

213

15

14:1

   

Kelat

2270

97

23:1

   

Ludai

126

47

2:1

 

 

Mahang

1557

52

29:1

 

 

Medang

1448

234

6:1

 

 

Melunak

379

1

379:1

 

 

Mempening

764

25

30:1

 

 

Penarahan

448

22

20:1

 

 

Perah

11

28

1:2

   

Petai

34

3

11:1

   

Rambutan

17

14

1:1

   

Terap

40

17

2:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-F(Tahun 2010)

Post-F(Tahun 2016)

 

2.

Kompt.53, Hutan Simpan Bubu,Kinta Manjung

Mt.Sarang Punai

544

22

24:1

 

 

Mt.Tembaga

241

10

24:1

 

 

Mt. Bukit

10

1

10:1

 

 

Kedondong

210

50

4:1

 

 

Kembang Semangkuk

508

2

254:1

 

 

Keledang

138

25

5:1

 

 

Kekatong

21

6

3:1

 

 

Keranji

62

9

6:1

 

 

Kasah

56

5

11:1

 

 

Kasai

149

11

24:1

 

 

Kayu Arang

10

11

1:1

   

Kelat

851

126

6:1

   

Kulim

256

1

256:1

   

Resak

159

3

53:1

 

 

Bintangor

67

4

16:1

    Jangkang 15 1 15:1
    Machang 5 5 1:1
    Mempisang 108 11 9:1
    Nyatoh 851 32 26:1
    Sesendok 559 6 93:1
    Simpoh 436 1 436:1
    Ara 359 5 71:1
    Berangan 200 10 20:1
    Dedali 10 1 10:1
    Ludai 579 3 193:1
    Mahang 738 33 22:1
    Medang 1918 128 14:1
    Melunak 144 5 28:1
    Mempening
31 43 1:1
    Minyak Berok 436 3 145:1
    Penarahan 67 20 3:1
    Perah 503 6 83:1
    Petai 5 2 2:1
    Petaling 5 5 1:1
    Rambutan 123 7 17:1
    Rengas 21 4 5:1
    Terap 10 3 3:1
           

 

 

 

Pre-F(Tahun 2010)

Post-F(Tahun 2016)

 

3.

Kompt.348 Hutan Simpan Banding, Hulu Perak

Mt.Sarang Punai

481

12

2:1

 

 

Mt.Tembaga

143 32

11:1

 

 

Mt. Bukit

494

4

12:1

 

 

Balau

4

1

4:1

 

 

Kedondong

1225

67

6.1

 

 

Nyatoh

593

58

5:1

 

 

Sesenduk

156

3

4:1

 

 

Keledang

485

30

21:1

 

 

Kempas

17

1

17:1

 

 

Keranji

117

30

21:1

 

 

Bintangor

130

11

19:1

 

 

Geronggang

78

7

3:1

 

 

Kerdas

91

2

12:1

 

 

Machang

56

6

8:1

 

 

Mempisang

563

2

12:1

   

Ramin

30

3

10:1

   

Ara

113

8

3:1

   

Berangan

104

4

2:1

   

Kasai

65

7

6:1

   

Kayu Arang

325

18

18:1

   

Kelat

3623

182

21:45

   

Ludai

95

4

23:1

 

 

Mahang

294

13

21:1

 

 

Melunak

156

4

15:1

 

 

Medang

3675

231

21:49

 

 

Mempening

1952

90

21:1

 

 

Minyak berok

398

15

2:1

 

 

Penaga

342

57

6:1

   

Penarahan

342

41

8:11

   

Perah

372

5

9:36

    Petai 91 2 7:1
    Rambutan 35 5 7:1
   

Pulasan

43

16

16:30

 

 

Rengas

117

2

12:00

   

Terap

22

1

22:1

   

 

 

 

 

 

 

 

Pre-F(Tahun 2010)

Post-F(Tahun 2016)

 

4.

Kompt.35 Hutan Simpan Belukar Semang

Mt.Sarang Punai

619

11

6:1

 

 

Mt.Tembaga

604

14

3:1

 

 

Mt. Nemesu

44

3

16:1

 

 

Mt. Melantai

407

3

16:1

 

 

Meranti Kuning

161

5

4:1

 

 

Nyatoh

1004

8

12:1

 

 

Sesendok

432

13

4:1

 

 

Mersawa

4 2

2:1

 

 

Mempening

1022

5

9:1

 

 

Simpoh

136

3

8:1

 

 

Balau Kumus 55 1 7:1

 

 

Balau Membatu

88

1

16:1

 

 

Resak

315

2

12:1

 

 

Durian

187

2

12:1

 

 

Geronggang

95

1

23:1

 

 

Jelutong

40

1

16:1

 

 

Kedondong

1161

12

18:1

 

 

Kembang Semangkok

527

9

13:1

 

 

Keredas

337

6

4:1

 

 

Machang

29

3

16:1

 

 

Mempisang

1795

7

10:1

   

Pelong

212 1 20:1
   

Ramin

190 1 22:1
   

Keledang

505 6 4:1
   

Kempas

114 2 9:1
   

Mengkulang Jari

106 4 12:1
   

Kakatong

549 5 19:1
   

Keranji

403 4 18:1
   

Merbau

187 1 19:1

 

 

Ara

26

3

16:1

   

Berangan

352 14 3:1
   

Kasai

1509 12 18:1
   

Kayu Arang

242 1 2:1
   

Kelat

3586 50 17:1
    Ludai 1634 11 13:1
   

Mahang

429 2 12:1
   

Medang

3443 69 21:1
   

Merpauh

44 2 22:1
   

Minyak Berok

557 11 15:1
   

Pauh Kijang

92 1 20:1
   

Penarahan

751 4 18:1
   

Perah

535 12 14:1
   

Petai

143 1 23:1
   

Petaling

835 5 23:1
   

Rambutan

326 7 13:1
   

Rengas

242 2 1:1
   

Terap

132 2 18:1
   

 

     

 

 

 

Pre-F(Tahun 2010)

Post-F(Tahun 2016)

 

5.

Kompt. 90 Hutan Simpan Piah

Merwasa Durian

36 19

31:1

 

 

Mt.Sarang Punai

786

14

56:1

 

 

Mt.Tembaga

500

16

31:1

 

 

Balau membatu

36

16

2:1

 

 

Kedondong

1786

16

111:1

 

 

Kembang Semangkuk

643

9

71:1

 

 

Keredas

143

14

10:1

 

 

Nyatoh

321

1

321:1

 

 

Pelong

393

23

17:1

 

 

Ramin

143

1

143:1

 

 

Sesendok

536

22

24:1

 

 

Keledang

479

26

26:1

 

 

Kempas

143

12

11:1

 

 

Simpoh

71

20

3:1

 

 

Kekatong

107

18

5:1

 

 

Keranji

179

6

29:1

 

 

Kelat

2036

124

16:1

 

 

Ludai

286

23

12:1

 

 

Mahang

464

15

30:1

   

Medang

3357 675 4:1
   

Mempening

286 40 7:1
   

Pauh Kijang

143 14 10:1
   

Penarahan

393 14 28:1
   

Perah

6714 4 1678:1
    Rambutan 321 13 24:1
    Terap 36 8 4:1

 

 

 

 

 

 

Caj Perkhidmatan Hutan Lipur

Senarai caj-caj penggunaan perkhidmatan di Hutan Lipur. Klik Disini

Tumbuhan Ubatan & Biodiversiti

Senarai maklumat mengenai tumbuhan perubatan dan biodeversiti. Klik Disini

Hutan Lipur & Hutan Taman Negeri

Senarai maklumat disediakan. Klik Disini

jata doeinstundmpmjkptgjupemjpnjmgnahrimwatermalayNREmysmsintegriti
 
Perakirimmscsprjpamof 29    LHDN logo  mygovmobile logo