• selamat dtg
  • ems
  • isoCERTnew
  • MC&I
  • vatica
  • visit perak
  • 1akses

Analisa Petak Kajian Tumbesaran (Growth Plot)

PENGENALAN

Di dalam hutan tropika yang kaya dengan spesies, bentuk yang paling sesuai pengurusan adalah bergantung kepada pemulihan semula jadi untuk menyediakan tanaman masa depan melalui penebangan terpilih tanaman yang matang. Mengikuti Sistem Pengurusan Memilih (SMS), seperti yang diamalkan di Peningsular Malaysia, pertumbuhan maju 30-45 cm diameter pada paras dada (ppd) dijangka menghasilkan tuaian akan datang. Oleh itu adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tempat duduk penonton sisa mestilah mencukupi dalam kuantiti dan kualiti yang tertentu untuk memastikan hasil masa depan kedua-dua ekonomi dan mampan dalam jangka masa panjang.

Pemahaman pengedaran, status pertumbuhan semula dan pertumbuhan potensi log-over hutan adalah penting dalam memastikan kemapanan pengeluaran kayu. Penilaian stok dan pembangunan status bnresidual hutan dibalak telah dijalankan dengan memeriksa data yang diperoleh daripada plot pertumbuhan yang telah menubuhkan di Negeri Perak sejak tahun 1992. Berdasarkan penghitungan data yang diperolehi daripada plot ini, keputusan analisis dibincangkan dengan rujukan khusus kepada implikasinya terhadap pengeluaran pada masa hadapan.

METODOLOGI

huraian

Plot pertumbuhan di Negeri Perak telah diedarkan secara rawak dalam lima (5) daerah hutan iaitu Kuala Kangsar Hutan Daerah, Larut Hutan Daerah Taiping Matang, Hutan Daerah Tapah, Hutan Daerah Kinta Manjung dan Hutan Daerah Hulu Perak. Di setiap daerah, sebanyak tiga Plot (3) Pertumbuhan adalah menubuhkan. Ini plot telah ditubuhkan berdasarkan ciri, iaitu yang berikut: (i) yang terletak di dalam Hutan Simpanan Kekal (ii) beberapa tahun selepas log untuk cukup mewakili peringkat-peringkat perkembangan hutan selepas pembalakan dan (iii) maklumat yang ada di Pre-Felling Inventori dan Post-Felling inventori untuk tujuan stok dan spesies perbandingan. Saiz setiap plot ialah satu (1) hektar dengan 25 sub-plot 20m x 20m dan 9 sub-plot 10m x 10m. Dalam 20m x 20m sub-plot semua pokok ppd 10cm dan ke atas telah diukur manakala di 10m x 10m sub-plot semua pokok 5cm-10cm ppd diukur. (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 1992). Maklumat latar belakang Plot Pertumbuhan di Negeri Perak adalah seperti di Jadual 1.

The enumerations pertama telah dibuat pada tahun 1992 dan di sini sejak diukur semula tujuh kali. Tahun-tahun 2004 telah digunakan sebagai tahun rujukan berhubung dengan tahun yang dalam tempat yang telah dibalak. Takrif hutan asal dari segi baik, sederhana dan miskin adalah berdasarkan kepada Inventori Hutan Negara Kedua 1981-1982. (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 1987).

Jadual 1. Maklumat mengenai plot pertumbuhanLocation of Forest reserve

Status of Original Forest

Year after Logging

Logging Strata

Comt. 11E, Ponduk Tanjung

Good

66

Above 51

Comt. 39B, Bubu

Moderate

47

41-50

Comt. 136, Tapah

Good

47

41-50

Comt. 51, Chikus

Good

42

41-50

Comt. S20B, Bintang Hijau

Poor

36

31-40

Comt. Kledang saiong

Moderate

34

31-40

Comt. Bubu

Poor

33

31-40

Comt. Ulu Bruas

Poor

30

21-30

Comt. Kenderong

Poor

28

21-30

Comt. Belukar Semang

Good

28

21-30

Comt. Bintang Hijau

Good

26

21-30

Comt. Bukit Slim

Moderate

19

11-20

Comt. Bintang Hijau

Poor

18

11-20

Comt. Papulut

Moderate

13

11-20

Comt. Gunung Korbu

Good

8

1-10


KESIMPULAN

Banyak lagi kerja yang perlu dilaksanakan supaya dapat lebih memahami struktur dan pertumbuhan semula status, serta pertumbuhan dan perkembangan log-over hutan. Berdasarkan data di atas analisis, kesimpulan berikut telah disediakan. The stok dan kawasan basal semua sembilan plot pertumbuhan di Negeri Perak menunjukkan peningkatan beransur-ansur dari masa ke masa selepas pembalakan, dengan kumpulan dipterokarpa mendapat peningkatan penguasaan dengan bilangan tahun selepas pembalakan. Keputusan juga menunjukkan satu trend terhadap komposisi pendirian asal dalam sebahagian besar hutan dibalak. Faktor yang paling penting dalam memastikan pengeluaran kayu mampan pada masa hadapan dalam pengekalan jumlah yang mencukupi pokok daripada spesies yang dikehendaki selepas log, terutamanya bagi kelas saiz antara 30 hingga 45 cm ppd. Dalam hal ini, semua petak mencatatkan pendirian sisa yang mengandungi spesies komersial lebih daripada 32 pokok / ha bersaiz diameter 30 cm ppd dan lebih tinggi. Kumpulan dipterokarpa telah didapati tumbuh lebih cepat di kelas diameter yang lebih tinggi dan dengan itu menjadi lebih dominan dari segi saiz, kawasan basal dan sumbangan ke arah jumlah pendirian. Adalah dicadangkan bahawa Dipterokarpa Pertumbuhan hutan Simulasi Model (DIPSIM) digunakan untuk membantu Jabatan Perhutanan dalam meramalkan musim menuai akan datang untuk keadaan hutan yang berbeza dan rejim penuaian dengan menggunakan data pertumbuhan yang diperoleh daripada 96 plot pertumbuhan ditubuhkan di Semenanjung Malaysia. Pada asasnya, ia adalah satu model berdasarkan pokok individu yang membolehkan simulasi pertumbuhan tahunan dari segi batang, kawasan basal dan jumlah dan kesan preskripsi penuaian berbeza untuk memberi sokongan kepada keputusan dalam ramalan hasil. Akhirnya, pengawasan pertumbuhan dan pembangunan dalam hutan dibalak adalah aktiviti penting dalam memastikan pengurusan mampan sumber hutan. Analisis lanjut data pertumbuhan lebih segi lebih panjang diperlukan untuk menunjukkan tahap ambang untuk komposisi, pemindahan dan penahanan untuk jenis hutan yang berbeza. Ini akan membantu dalam memperhalusi amalan pengurusan yang masih bekerja untuk mencapai pengurusan hutan yang mampan.

Caj Perkhidmatan Hutan Lipur

Senarai caj-caj penggunaan perkhidmatan di Hutan Lipur. Klik Disini

Tumbuhan Ubatan & Biodiversiti

Senarai maklumat mengenai tumbuhan perubatan dan biodeversiti. Klik Disini

Hutan Lipur & Hutan Taman Negeri

Senarai maklumat disediakan. Klik Disini

jata nredoeinstundmpmjkptgjupemjpnjmgnahrimwatermalayNRE
mycoidmyidmysms integriti
Perakiimirimmsccuti-cuti malaysiasprjpamof 29    LHDN logo  mygovmobile logo