KENYATAAN TENDER / SEBUT HARGA


GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROSES SEBUTHARGA SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP), PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) DAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)


No. Sebutharga Tajuk Projek Tarikh, Tempat & Masa Taklimat/ Lawatan Tapak Tarikh Tutup Bayaran Pengesahan Hadir Ke Taklimat / Lawatan Tapak Senarai Syarikat Yang Hadir ke Taklimat / Lawatan 

PPN.PK.(S) 01/2023 (SKH)

 

Menjalankan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Mekanikal dan Elektrikal di Jabatan Perhutanan Negeri Perak bagi Tahun 2023 Sehingga 2024

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

22 November 2022 (Selasa)

Masa :
9.00 Pagi - 10.00 Pagi

 Tempat :

Bilik Mesyuarat 3, Aras 2, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

30  November 2022 (Rabu)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 13/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Tambahan Ketinggian Menara Pandang serta Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Meru, Perak

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

09 Januari 2023 (Selasa)

Masa :
10.00 Pagi - 11.00 Pagi

 Tempat :

Taman Eko Rimba Kledang Saiong, Ipoh

Tarikh:

16  Januari 2023 (Isnin)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 12/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menyiapkan Projek Terbengkalai di Taman Eko Rimba Pulau Tali Kail serta Kerja-Kerja Lain yang Berkaitan di dalam Hutan Simpan Banding, Daerah Hulu Perak, Perak

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

11 Januari 2023 (Rabu)

Masa :
10.00 Pagi - 11.00 Pagi

 Tempat :

Taman Eko Rimba Pulau Tali Kail

Tarikh:

25  Januari 2023 (Rabu)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 25/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 102 [AK-01-79-17] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 100 (petak 1) [AK-01-47- 18] (50 Ha), Sbhg. Kompt. 110 (petak 1) [AK-01-78-18] (50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 102 & 103 [AK-01-66-17](80 Ha) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 260 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 26/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 16, 18 & 19 [AU-01-39-17] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 3,5,15 & 16 [AU-01- 97-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 17, 18 & 29 [AU-01-56-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 18, 28, 29 & 30 [AU-01-93-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 30 & 35 [AU-01-23-18] (80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 34, 35 & 36 [AU- 01-52-20](80 Ha) Hutan Simpan Belukar Semang, Daerah Hulu Perak seluas 480 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 27/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 127 [AU-01-104-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 128 [AU-01-42-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 126 & 128 [AU-01- 06-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 129 [AU- 01-50-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 127, 128 & 129 (PTK 1) [AU-01-76-19](50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 134 [AU- 01-05- 16](55 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Hulu Perak seluas 425 hektar 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 28/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 140 & 141[AU-01-83-19](80 Ha), Sbhg. Kompt. 139 & 142 (PTK 1) [AU- 01-06-17](55 Ha) dan Sbhg. Kompt. 143& 144 [AU-01-105-19](80 Ha) Hutan Simpan Korbu, Daerah Kuala Kangsar seluas 215 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 29/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 4 & 5 [AU-01-112-18](80 Ha), Sbhg. Kompt. 9,10 & 11 [AU-01-24-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 8, 9, 10 & 12 [AU-01-33-19](80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 7 & 8 (PTK S) [AU-01-03-18](80 Ha) Hutan Simpan Gerik, Daerah Hulu Perak seluas 320 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 30/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 165, 166, 168 & 173 [AK-01-27- 18](80 Ha), Sbhg. Kompt. 155 161 & 165 [AK-01-92-18](80 Ha) Sbhg. Kompt. 162 & 165 [AK-01-15-20](80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 152, 153, 154, 162 & 163 [AK-01-88-18](80 Ha) Hutan Simpan Kledang Saiong, Daerah Kuala Kangsar seluas 320 hektar

 

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 31/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 310, 314, 315 & 316 [AM-01-45- 18] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 303 [AM-01- 86-19] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 298 & 312 (PTK 1) [AM-01-34-19] (50 Ha) dan Sbhg. Kompt. 315 [AM-01-76-20] (80 Ha) Hutan Simpan Bukit Kinta, Daerah Kinta/Manjung seluas 290 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 32/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 309, 310 & 312 [AU-01-29- 20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 310 [AU-01- 32-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 309 & 310 [AU-01-20-20](80 Ha), Sbhg. Kompt. 321 & 323 (PTK 1) [AU-01-04-20](50 Ha) Dan Sbhg. Kompt.323 [AU-01-112- 19](80 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Hulu Perak seluas 370 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 33/2023 (SILV)

 

Menjalankan Kerja-kerja Bancian Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Sbhg. Kompt. 206 (BLOK D) [AL-01-79-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 207 [AL-01-47-20] (80 Ha), Sbhg. Kompt. 206 & 207 (BLOK E) [AL-01-02-19] (80 Ha) dan Sbhg. Kompt. 207 [AL-01-05-20] (80 Ha) Hutan Simpan Bintang Hijau, Daerah Larut & Matang seluas 320 hektar

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

26 Januari 2023 (Khamis)

Masa :
9.00 Pagi

 Tempat :

Dewan Rimbawan Aras G, Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

2 Februari 2023 (Khamis)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 24/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Laluan Keselamatan serta Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Hutan Daerah Kinta/Manjung, Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

13 Mac 2023 (Isnin)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Hutan Daerah Kinta/Manjung

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 19/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Sub Renj Kuala Gula

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

14 Mac 2023 (Selasa)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj. Kuala Gula

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 18/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pejabat Renj Pengkalan Hulu, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

Jam 11.00 – 12.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Hutan Pengkalan Hulu

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)


Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.PK.(S) 16/2023 (SKH)

 

Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Keselamatan dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj. Hutan Lawin, Daerah Hulu Perak

Kenyataan Sebutharga

Syarikat yang telah berdaftar  ADALAH DIWAJIBKAN menyertai sesi taklimat sebutharga pada:

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

Jam 2.00 – 3.00 petang

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Hutan Lawin

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

Masa :

12.00 Tengah Hari

   KLIK DI SINI    

PPN.Pk. (S) 39/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 18 Hutan Simpan Pondok Tanjung, Daerah Larut dan Matang seluas 12 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 40/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 31 Hutan Simpan Pondok Tanjung, Daerah Larut dan Matang Seluas 10 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 44/2023 (SILV

Perkhidmatan Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Kawasan Hutan Terosot Serta Kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 2, 3 & 27 Hutan Simpan Amanjaya, Daerah Hulu Perak Seluas 15 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 45/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 9 (Petak A, B, C dan D) Hutan Simpan Bubu, Daerah Kuala Kangsar. Seluas 40 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 46/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 35b (Petak A, B, C, D dan E) Hutan Simpan Bubu, Daerah Kuala Kangsar Seluas 40 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 47/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 13 & 14 (Petak A, B, C, D, E, F, G dan H) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 80 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 48/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 53 & 54 (Petak D dan E) Hutan Simpan Segari Melintang, Daerah Kinta/Manjung Seluas 20 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 49/2023 (SILV

Menjalankan Kerja-kerja Rawatan Tanaman Mengaya serta kerja-kerja berkaitan di Sbhg. Kompt. 64 & 78 (Petak A, B, C, D dan E) Hutan Simpan Piah, Daerah Kuala Kangsar Seluas 20 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 50/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 19 [AL-01-02-17](6.6Ha), [AL-01-20-17](8.8Ha), [AL-01-34-17](6.6Ha), [AL-01-51-17](6.6Ha), Sbhg. Kompt. 20 [AL-01-100-17](6.6Ha) dan [AL-01-110-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Selinsing, Daerah Larut dan Matang Seluas 41.8 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 51/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 94 [AL-01-17-17](8.8Ha),  [AL-01-132-17](8.8Ha), [AL-01-42-17](6.6Ha), [AL-01-105-17] (6.6Ha)dan [AL-01-71-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Pasir Hitam, Daerah Larut dan Matang Seluas 37.4 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.Pk. (S) 52/2023 (SILV

Perkhidmatan Penanaman Bakau (Musnah Piai, Pokok Musuh dan Penanaman Bakau) di Sbhg. Kompt. 19 [AL-01-79-17](8.8Ha), [AL-01-52-17](6.6Ha),  di Sbhg. Kompt. 30 [AL-01-18-17] (6.6 Ha), [AL-01-72-17] (6.6 Ha), [AL-01-68-17] (6.6 Ha), [AL-01-53-17](6.6Ha), [AL-01-21-17](6.6Ha), [AL-01-120-17] (6.6Ha) dan [AL-01-89-17](6.6Ha) Hutan Simpan Pulau Sangga Besar, Daerah Larut dan Matang Seluas 61.6 hektar

Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

16 Mac 2023 (Khamis)

 

Masa :

9.00 Pagi

 

Tempat :

Dewan Rimbawan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

23 Mac 2023 (Khamis)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 77/2023 (SKH)

Kerja-Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan Kuarters, Mengecat Kuarters dan Lain-Lain Kerja yang Berkaitan di Kuarters JH412 Segari, Daerah ManjungKenyataan Sebutharga

Tarikh :

20 Mac 2023 (Isnin)

Jam 10.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Sub Renj. Segari,  Daerah Manjung

Tarikh:

29 Mac 2023 (Rabu)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK.(S) 20/2023 (SKH)

Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Sebuah Tandas Baharu dan Lain-Lain Kerja Berkaitan di Pejabat Renj. Kuala Trong, Daerah Larut dan Matang, Perak


Kenyataan Sebutharga

Tarikh :

21 Mac 2023 (Selasa)

Jam 10.00 – 11.00 pagi

 

Bertempat di

Pejabat Renj. Kuala Trong

Tarikh:

29 Mac 2023 (Rabu)

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 79/2023 (SPPH)

(3 Bulan)

Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 133, Hutan Simpan Bukit Tapah, Daerah Perak Selatan Sepanjang Lebih Kurang 10.9 kmKenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 80/2023 (SPPH)

(3 Bulan)

 

Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 161 Hutan Simpan Bukit Kinta (5.6 km), dan Kompartmen 5, 6, 7, 8, 9 & 10 Hutan Simpan Tanjung Hantu (5.1 km), Daerah Kinta / Manjung Sepanjang Lebih Kurang 10.7 km


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

PPN.PK. (S) 81/2023 (SPPH)

(4 Bulan)

 
Perkhidmatan Menyelenggara Sempadan Luar Hutan Simpanan Dara (VJR) di Kompartmen 41, 42, 43, 44, 45 & 46, Hutan Simpan Bukit Larut, Daerah Larut & Matang Sepanjang Lebih Kurang 28.7 km


Kenyataan Sebutharga

 Tarikh

20 Mac 2023 (Isnin)

 Masa

10.00 pagi  

Tempat

 Dewan Rimbawan

Aras G, Jabatan

Perhutanan Negeri Perak

Tarikh:

27 Mac 2023 (Isnin)

 

Masa :

12.00 Tengah Hari

 
   KLIK DI SINI     

Cetak EmelTerakhir dikemaskini: 20 Mac 2023

Hubungi Kami