Pengeluaran Hasil Hutan

Pengeluaran Kayu

Pengeluaran kayu balak di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Februari) adalah berjumlah 43,420.06 meterpadu (m³) yang terdiri dari kumpulan jenis Kayu Keras Berat (KKB), Kayu Keras Sederhana (KKS), Kayu Keras Ringan (KKR) dan Lain-Lain Jenis (LLJ) seperti maklumat di bawah:

Bil.

Kumpulan Jenis Kayu

Pengeluaran (m3)

1.

Kayu Keras Berat (KKB)

3,643.99

2.

Kayu Keras Sederhana (KKS)

1,735.824

3.

Kayu Keras Ringan (KKR)

25,040.25

4.

Lain-Lain Jenis (LLJ)

0.00

 

Pengeluaran Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran hasil bukan kayu di Negeri Perak Darul Ridzuan bagi tahun 2023 (sehingga Februari) adalah seperti maklumat di bawah:

 

Bil.

Jenis Hasil Bukan Kayu

Pengeluaran /Hasil

1.

Rotan & Buluh

RM5,784.70

2.

Batuan

RM1,693,207.71m3 /
1,710,375.81 

 

3.

Pasir

 RM0.00
 4.   
Tanah Merah

 RM0.00


Last Updated: 20 April 2023

Hubungi Kami