• mcni2016BI
  • pep
  • iso
  • vatica

Forest Management Certification

Pembangunan Dan Pelaksanaan Kriteria Dan Petunjuk Pengurusan Hutan Di Semenanjung Malaysia

Standard MC&I (2001) yang dilaksanakan di lapan (8) buah negeri iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu telah menerima beberapa kritikan khususnya daripada Badan-Badan Bukan Kerajaan yang berpendapat bahawa Standard ini masih perlu diperlengkapkan lagi bagi memberi pertimbangan yang lebih munasabah dan menyeluruh kepada kehendak perlindungan alam sekitar, ekologi, sosial dan kepelbagaian biologi.

Mesyuarat Pembukaan Audit MC&I di Jabatan Perhutanan Negeri.
Mesyuarat Pembukaan Audit MC&I di Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Menyedari hakikat ini, Malaysian Timber Certification Council (MTCC) telah bekerjasama dengan Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 1999 untuk membangunkan satu standard baru yang berdasarkan Prinsip dan Kriteria FSC. Di bawah kerjasama itu, Bengkel Pensijilan Hutan telah diadakan pada bulan Disember 2000, membolehkan pembentukan pelbagai pihak berkepentingan National Steering Committee (NSC) yang telah diberi mandat untuk membuat keputusan mengenai terma dan syarat-syarat untuk kerjasama MTCC-FSC serta untuk menyemak semula standard pengurusan hutan yang sedia ada supaya bersesuaian dengan keperluan FSC. Di samping itu, kajian kerjasama MTCC-FSC untuk membandingkan standard pengurusan hutan yang sedia ada dengan Prinsip dan Kriteria FSC (P&C) telah dijalankan oleh dua perunding bebas dan laporan akhir telah diserahkan kepada MTCC dan FSC pada September 2001.

Semakan di Balai Pemeriksaan Hutan
Semakan di Balai Pemeriksaan Hutan untuk mengenalpasti semua produk hutan yang dikeluarkan dari kawasan yang akan dijalankan pensijilan.

Deraf awal MC&I (2002) ini telah dikaji semula dan penambahbaikan telah dibuat dengan mengambilkira perbezaan tiga wilayah di Malaysia iaitu perbezaan ekonomi, alam sekitar dan keadaan sosial. Hasil daripada perundingan dan perbincangan secara bersama telah bersetuju menerimapakai dokumen bertajuk Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification [MC&I (2002)] sebagai Standard untuk penilaian dan Pensijilan Pengurusan Hutan pada tahun 2004.

Dokumen MC&I(2002)
Dokumen MC&I(2002) sebagai standard untuk penilaian dan Pensijilan Pengurusan Hutan pada tahun 2004.

Selaras dengan amalan antarabangsa dan proses penetapan standard untuk pembangunan standard pensijilan yang diterima pakai di bawah MTCS, di mana ianya memerlukan supaya kajian semula dijalankan sekurang-kurangnya setiap lima (5) tahun sekali untuk memastikan penambahbaikan dibuat secara berterusan. Untuk tujuan ini, Standards Review Committee (SRC) yang merupakan forum pelbagai pihak berkepentingan yang ditugaskan untuk mengkaji semula MC&I (2002) serta untuk membangunkan standard yang disemak semula telah ditubuhkan. MTCC bertindak sebagai Sekretariat kepada SRC dan memainkan peranan bagi memudahkan pembentukan SRC itu.

Pemantauan
Pemantauan terhadap operasi pengurusan hutan untuk menilai impak terhadap ekologi dan alam sekitar.

Pemantauan
Pemantauan terhadap operasi pengurusan hutan untuk menilai impak terhadap ekologi dan alam sekitar.

Pemeriksaan
Pemeriksaan di lapangan untuk menilai pelaksanaan operasi hutan mengikut garis panduan.

Sehingga awal Februari 2012, lapan (8) FMU di Semenanjung Malaysia iaitu FMU Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu yang melibatkan sejumlah 4.58 juta hektar Hutan Simpanan Kekal telah berjaya dikekalkan dengan Sijil Pengurusan Hutan mengikut Standard MC&I (2002) oleh Badan Pensijilan Bebas iaitu SIRIM QAS International Sdn Bhd dan SGS (Malaysia) Sdn Bhd. Bagi tahun 2012, kesemua lapan (8) FMU ini akan diaudit mengikut Standard MC&I (Hutan Asli) bermula pada 1 Julai 2012. Standard MC&I (Hutan Asli) akan dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Jun 2013.

Hasil pengauditan Pensijilan Semula / Pemantauan oleh badan pensijilan bebas pada 8 - 13 Oktober 2012, Jabatan Perhutanan Negeri Perak telah memperolehi Sijil Pengurusan Hutan mengikut Standard MC&I (Hutan Asli) untuk tempoh 1 Jun - 31 Mei 2016. Pada tahun 2013 ini, Audit Pensijilan Semula / Pemantauan bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak akan dijalankan pada tarikh seperti berikut:

BilNegeriTarikh Audit Pensijilan Semula / Pemantauan
(Recertification / Surveillance Audit)
Badan Pensijilan
1 Perak 9 - 13 Disember 2013 SIRIM QAS International Sdn Bhd

Sijil MC&I

Amenity Forest Services Charge

List of Charges in Amenity Forest Usage. Click Here

Medicinal Plants & Biodiversity

List of Information about Medicinal Plants & Biodiversity. Click Here

Amenity Forest & State Park Forest 

List of Information is Provided. Click Here

nrefrimdoeinstundmpmwildlifejkptgjupemjpnjmgnahrimwatermalayNRE
mycoidmyidmysms integriti
MalaysiaGovPerakiimirimmsccuti-cuti malaysiasprmampujpamof 29    LHDN logo  mygovmobile logo

.
Copyright © 2014 Perak Forestry Department.
Persiaran Meru Utama, Bandar Meru Raya, 30020, Ipoh Perak.
Tel. No 05-5288100, 05-5288071, 05-5288072, 05-5288073, 05-5288075 | Fax No : 05-5288101 Hotline : 1-800-88-5776 | Email : webjpnperak[at]forestry.gov.my
Best viewed with resolution 1024 x 768